hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid bij kinderen-min

Vijf tips bij het begeleiden van een hoogbegaafd en hooggevoelig kind.

In dit blog wil ik de combinatie hoogbegaafd en hooggevoelig met jullie bespreken. Kinderen die hoogbegaafd zijn hebben een hoog IQ. Ze blinken uit op bepaalde vlakken. Echter wanneer een kind de combinatie hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid heeft blijven de kwaliteiten die het kind heeft vaak verborgen. Kinderen die hooggevoelig zijn houden niet van aandacht. Deze kinderen hebben zelfs de neiging om te gaan onderpresteren om zo minder op te vallen.

Er is steeds meer bekend over hoogbegaafdheid bij kinderen en ook leerkrachten merken hoogbegaafdheid steeds beter op. Maar wat als een kind naast hoogbegaafd ook hooggevoelig is? Dan zijn de kenmerken van hoogbegaafdheid vaak vele malen minder te herkennen. Faalangst, niet lekker in je vel zitten of een laag zelfbeeld zijn herkenbare uitingen bij deze combinatie.

Vijf tips voor het begeleiden van een hoogbegaafd en hooggevoelig kind

Voor hooggevoelige kinderen spelen emoties een belangrijke rol. Doordat ze intens voelen ervaren ze emoties vaak sterker. Niet alleen van zichzelf maar ook van andere. Kinderen met de eigenschap hooggevoeligheid voelen emoties van andere heel duidelijk aan. Dit kan erg verwarrend zijn, zeker wanneer iemand iets anders laat zien dan hoe hij/zij zich van binnen eigenlijk voelt. Je begrijpt dat dit niet alleen verwarrend is maar ook vermoeiend.

Maak emoties bespreekbaar.

In mijn praktijk begin ik al op jonge leeftijd met het bespreekbaar maken van emoties. Een kind dat emoties kan benoemen en herkennen kan zich beter uiten en is in staat emoties bij andere te herkennen. Een hoogbegaafd en hooggevoelig kind voelt niet alleen veel maar is ook slim. Hierdoor kan het vaak al op jonge leeftijd begrijpen wat emoties inhouden en deze benoemen.  Het boek van het kleurenmonster (van Anna Llenas, uitgeverij De Vier Windstreken) is voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 een waardevolle toevoeging om emoties beter te (leren) begrijpen.

het kleurenmonster, benoemen van emoties

Je kunt zelf je kind ook helpen door open te zijn over je eigen gevoelens. Benoem wat je voelt en hoe dit komt. Ben je ervan bewust dat je eerlijk bent over je gevoelens naar je kind, op die manier leer je je kind dat het waardevol is om jezelf te uiten. Je leert het ook welke gevoelens daarbij horen en dat deze er mogen zijn.

Luister en kijk goed naar je kind.

Het is belangrijk dat je een luisterend oor biedt aan je hoogbegaafd en hooggevoelig kind. Veel kinderen die een combinatie van hoogbegaafd en hooggevoelig hebben voelen zich niet begrepen en vaak zelfs alleen. Een kind voelt zich begrepen en gehoord wanneer je in gesprek gaat en begrip toont. Neem het kind serieus en praat over de dingen waar het tegenaan loopt. Geef zeker ook jouw mening. Hoogbegaafde kinderen waarderen een goed gesprek op niveau.

Laat zien dat ze er mogen zijn en geef complimenten. Hierdoor groeit het vertrouwen en durft het kind meer van zichzelf, en de kwaliteiten die het in huis heeft, te laten zien.

Bespreek storende factoren.

Hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen beleven prikkels die binnenkomen veel intenser. Bespreek met het kind de storende factoren waar het in een ruimte tegenaan loopt. Laat het kind bedenken wat er gedaan kan worden om dit te verminderen. Is dit niet (direct) mogelijk creëer dan rust punten zodat de storende prikkels naar de achtergrond verdwijnen en (tijdelijk) plaats maken voor fijne ervaringen.

Je helpt op deze manier het kind om een overprikkelingsreactie te voorkomen.  Lees het kind voor, geef een massage, doe aan kinderyoga of verlaat de ruimte even en maak buiten een wandeling. Door het kind zich hiervan bewust te maken zal het op oudere leeftijd in staat zijn zelf, zonder jouw hulp, zich (tijdelijk) af te sluiten van de omgevingsprikkels en zo overprikkeling en de bijbehorende spanningen hiervan kunnen voorkomen.

hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid bij kinderen-min

Laat het kind zelf denken.

We denken graag voor onze (jonge) kinderen, ook vullen we vaak de vragen van kinderen direct in.
Maar is dat altijd verstandig? Een hoogbegaafd en hooggevoelig kind vindt het fijn om zichzelf uit te dagen of samen te kletsten over een onderwerp om tot een antwoord te komen. Mijn tip is daarom om niet direct alle vragen te beantwoorden. Leer het kind om zelf antwoorden te vinden. Stel de vraag die het kind aan jou stelt terug aan het kind. Dit laat het kind zelf nadenken over het antwoord.

Lukt dit niet bedenk dan samen waar het antwoord te vinden is en zoek het antwoord op. Het kind ervaart hierdoor dat je hem begrijpt en dat zijn vragen en gedachtes er mogen zijn, hij/zij voelt dat jij hem begrijpt. Wanneer het zelf tot een antwoord komt zal het vertrouwen in eigen kunnen groeien.

Verschil in fantasie en werkelijkheid.

Hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen die voornamelijk beelddenkers zijn vinden het vaak lastig om fantasie en werkelijkheid van elkaar te onderscheiden. Help een kind hierbij door onderscheid te maken tussen fantasie en werkelijkheid.  Ik maak graag gebruik van kleuren (dit komt vanuit het boek het kleurenmonster waar ik het eerder over had) kinderen kunnen door gebruik van kleuren beelden vaak beter plaatsen en/of benoemen. Bijvoorbeeld roze voor fantasie en oranje voor werkelijkheid. Een kind staat door het gebruik van kleuren even bewust(er) stil bij zijn gedachtes en leert hierdoor het verschil tussen fantasie en werkelijkheid beter te plaatsen.

Bekijk met het kind of een vraag of gedachten dat het heeft fantasie of werkelijkheid is en waarom dit dan zo is. Ziet het kind het anders dan de werkelijkheid? Vertel hem/haar dit dan en leg uit waarom jij dit anders ziet.

Ik hoop dat ik met de vijf bovenstaande tips je een beetje op weg kan helpen in het begeleiden en begrijpen van een hoogbegaafd en hooggevoelig kind. Ben je ervan bewust dat het eigen maken van deze tips tijd nodig heeft. Geef jezelf die tijd ook!

Meer hulp nodig bij het begeleiden van een hoogbegaafd en hooggevoelig kind?

Heb je het gevoel dat je met alleen deze vijf tips niet genoeg bereikt voor je kind of wil je zelf meer begeleiding over dit onderwerp? Plan dan geheel vrijblijvend een telefonische inzichtsessie met mij in. Ik neem graag een kijkje in jullie persoonlijke situatie tijdens deze gratis inzichtsessie, waarin ik mijn inzichten naar voren breng en samen met jou bekijk of en waarmee ik jullie zou kunnen helpen.

Aanvragen inzichtsessie

Door onderstaande gegevens in te vullen ga je ermee akkoord dat wij deze gegevens gebruiken om contact met je op te nemen voor een inzichtsessie.


Waarmee kan ik je helpen?

Vertel hieronder waarvoor jij/jullie een inzichtsessie willen aanvragen.